Εγχειρίδιο χρήστη

Ιατρική συσκευή

Εφαρμογή προσώπου

Οδηγίες χρήσης

Αυτό το έγγραφο δημιουργήθηκε από την ιατρική συσκευή: Ο κατασκευαστής εφαρμογών προσώπου, ZIR IMPLANT SRL και είναι επίσημος, απαιτείται αναφορά στην ορθή χρήση της συσκευής, σε συνδυασμό με ιατρική συσκευή: Electronic Stem Generator

Όλες οι συσκευές που παράγονται από την ZIR IMPLANT SRL συμμορφώνονται με το RoHS

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τις κυτταρικές θεραπείες αναγέννησης που αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν με τη βοήθεια του Electronic Stem Generator.

Απαιτείται να διαβάσετε αυτές τις σελίδες πριν από την πρώτη σύνδεση του Facial Applicator στο Electronic Stem Generator, ενεργοποίηση ή χρήση του Electronic Stem Generator και να διατηρείτε πάντα αυτό το έγγραφο ως αναφορά για μελλοντικές χρήσεις του δικού σας Electronic Stem Generator.

Πρέπει επίσης να διαβάσετε το Electronic Stem Generator Εγχειρίδιο χρήστη με το οποίο χρησιμοποιείτε το Facial Applicator.

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο. Σε περίπτωση που έχετε απορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το Facial Applicator.

Electronic Stem Generator ιατρικές συσκευές σε συνδυασμό με τις οποίες χρησιμοποιείτε το Facial Applicator είναι ιατρικές συσκευές που παράγουν ορατά αποτελέσματα τα οποία μπορούν να μετρηθούν αντικειμενικά μέσω κλινικών μεθόδων. Η θεραπεία με το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο χαμηλής συχνότητας δεν είναι πλέον μυστικό, καλύπτοντας αυτήν τη στιγμή πολλά πεδία στα καλλυντικά και στην ιατρική.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η Applicator προσώπου που σχετίζεται με Electronic Stem Generator ιατρικών Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχει δοθεί επίβλεψη από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά του. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Εγκατάσταση και λειτουργία του Electronic Stem Generator ιατρική συσκευή - Προειδοποιήσεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Electronic Stem Generator ιατρικών συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί και να τεθεί σε λειτουργία σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

ZIR IMPLANT SRL» Ομάδα

Copyright

Αυτό το έγγραφο είναι η πνευματική ιδιοκτησία της ZIR IMPLANT SRL. Οποιαδήποτε μορφή αναπαραγωγής, μερική ή ολική χρήση αυτής επιτρέπεται μόνο με τη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας.

Αυτό το έγγραφο ετοιμάστηκε με βάση το ZIR IMPLANT SRL, σύμφωνα με το τρέχον επίπεδο γνώσεων. ZIR IMPLANT SRL διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει ή να τροποποιήσει μηχανισμούς ή οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες χειροκίνητα χωρίς ειδοποίηση πελατών. Για οποιαδήποτε αλλαγή, το αναθεωρημένο έγγραφο θα διατίθεται στις αρμόδιες αρχές.

ZIR IMPLANT SRL δεν μπορεί να παράσχει εγγυήσεις σχετικά με πληροφορίες από άλλες πηγές και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη εάν χρησιμοποιούνται.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:

Κατόπιν αιτήματος, στείλτε στο ZIR IMPLANT SRL μέσω e-mail (bogdanvladila@yahoo.com), μπορούμε να σας στείλουμε αυτό το έγγραφο σε έντυπη μορφή εντός 7 ημερολογιακών ημερών χωρίς επιπλέον κόστος για τον χρήστη.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ:

Η ιστοσελίδα μας, www.stemgenerator.eu, όταν πραγματοποιήσατε λήψη αυτού του εγγράφου πληρούν τις απαιτήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την οδηγία 95/46 / ΕΚ σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

Το μεγαλύτερο δυναμικό προσφέρεται από τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα, τα οποία διαθέτουν «totipotency» στα πρώτα στάδια της αγκαλιακής ανάπτυξης (μέχρι το στάδιο της βλαστοκύστης).

Τα ενήλικα βλαστοκύτταρα είναι γενικά, μόνο «πολυδύναμα», με εξαίρεση τη ζελατίνα wharton του ομφάλιου λώρου, όπου βρίσκονται ακόμα πολυδύναμα βλαστικά κύτταρα. Το αίμα του ομφάλιου λώρου είναι επίσης πλούσιο σε αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα.

Υπάρχουν ηθικοί περιορισμοί που εμποδίζουν τη χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων, καθώς και τη χρήση εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων.

Ωστόσο, επιτρέπεται η χρήση βλαστικών κυττάρων ενηλίκων (όπως βλαστικά κύτταρα ζελέ wharton, βλαστικά κύτταρα αίματος ομφάλιου λώρου) ή μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων και βλαστικών κυττάρων λιπώδους και η χρήση τους στην αναγεννητική ιατρική βρίσκεται υπό διεξοδική έρευνα.

Τα βλαστικά κύτταρα του ομφάλιου λώρου συλλέγονται και αποθηκεύονται σε τράπεζες κυττάρων, διατίθενται σε περίπτωση ανάγκης, για «αυτόλογη» μεταμόσχευση. Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι το περιεχόμενο των βλαστικών κυττάρων στο αίμα του ομφάλιου λώρου, το οποίο δεν επιτρέπει τη θεραπεία ενός ενήλικα.

Εναλλακτικές πηγές βλαστικών κυττάρων είναι τα «μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα» (ή «βλαστικά κύτταρα μυελού των οστών») που βρίσκονται σε πολλούς ιστούς, αλλά είναι άμεσα διαθέσιμα από το μυελό των οστών και τα βλαστικά κύτταρα του λιπώδους ιστού. Για το τυπικό MSC, είναι δυνατή η διαφοροποίηση σε οστεοκύτταρα, λιποκύτταρα, χονδροκύτταρα, μυοκύτταρα (λεία, σκελετικά και καρδιακά). Τα ίδια πρότυπα διαφοροποίησης είναι δυνατά για τα MSC που προέρχονται από λιπώδη.

Πιο περίπλοκες δοκιμές έχουν αποδείξει τη δυνατότητα αυτών των κυττάρων να διαφοροποιηθούν σε κύτταρα του εξωδερμικού στρώματος (π.χ. ηπατοκύτταρα).

Εκτός από αυτά, υπάρχουν επίσης τα IPS (επαγόμενα πολυδύναμα βλαστικά κύτταρα), τα οποία έχουν το γενικό δυναμικό που παρέχεται από ESCs, αλλά υπάρχουν περισσότερες ανησυχίες ασφάλειας για τη χρήση αυτών των κυττάρων στην αναγεννητική ιατρική.

Για τους ενήλικες, η πιο βολική πηγή βλαστικών κυττάρων φαίνεται να είναι λιπώδης ιστός. στην ίδια αναλογία βλαστικών κυττάρων, ο λιπώδης ιστός είναι διαθέσιμος σε μεγαλύτερη ποσότητα από οποιονδήποτε άλλο ιστό, οπότε φαίνεται ότι διερευνά αυτή την πηγή και τις πιθανές εφαρμογές της. Δευτερεύουσες πηγές είναι επίσης βλαστικά κύτταρα στον στοματικό βλεννογόνο και στον οδοντικό πολτό.

Ανεξάρτητα από την προέλευση αυτών των βλαστικών κυττάρων, η διαθεσιμότητά τους είναι πολύ περιορισμένη και συνήθως, η ποσότητα των κυττάρων επιτυγχάνεται σπάνια μόνο με απομόνωση, επομένως απαιτείται ένα βήμα (ή βήματα) in vitro πολλαπλασιασμού για να επιτευχθεί η βέλτιστη ποσότητα κυττάρων.

Ενώ τα μέσα και τα συμπληρώματα έχουν σχεδιαστεί για in vitro πολλαπλασιασμό και για επαγωγή διαφοροποίησης προς διάφορες γενεαλογίες, απαιτούνται πρόσθετα μέσα για την τόνωση του πολλαπλασιασμού των βλαστικών κυττάρων, προκειμένου να ληφθούν μεγαλύτερες ποσότητες κυττάρων και να μειωθεί ο χρόνος για τον πολλαπλασιασμό τους. Μια τέτοια προσέγγιση είναι η χρήση του Electronic Stem Generator συσκευή, η οποία, σε δοκιμές στα βλαστικά κύτταρα Adipose Derived, παρείχε μέση διέγερση περίπου 20%, χωρίς παρεμβολή στη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά των βλαστικών κυττάρων.

2. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

Διαβάστε όλες τις οδηγίες, προειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις από το Εγχειρίδιο χρήστη του Electronic Stem Generator ιατρική συσκευή πριν από τη χρήση. ο Electronic Stem Generator Το ιατροτεχνολογικό προϊόν προορίζεται για αποκλειστική χρήση από άτομα με φυσικές, αισθητηριακές και διανοητικές ικανότητες με εμπειρία και γνώση κατάλληλη για την ηλικία τους (άνω των 18 ετών). ο Electronic Stem Generator Το ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν προορίζεται για χρήση ως η μοναδική μέθοδος θεραπείας ασθενειών που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3 του παρόντος εγχειριδίου και δεν μπορεί να υποκαταστήσει εγκεκριμένες ιατρικές γνωμοδοτήσεις.

 

Ασθενής και user ασφάλεια - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνδέστε το φορτιστή και τη συσκευή εφαρμογής στο κατάλληλο ρύγχος. Μια εσφαλμένη σύνδεση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αποτυχία της συσκευής.

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κρατήστε το Applicator προσώπου μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Η διείσδυση στο στόμα των μαλλιών ή λεκέδες από κατοικίδια μπορεί να προκαλέσει μόλυνση ή / και προβλήματα υγείας του αναπνευστικού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι χρήστες πρέπει να ελέγχουν το Facial Applicator, διασφαλίζοντας ότι είναι αρκετά καθαρό, πριν από κάθε χρήση, για να αποφευχθεί η μόλυνση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην στραγγαλίζετε το καλώδιο σύνδεσης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Άτομα με εμφυτευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότης και ενδοκαρδιακοί απινιδωτές, δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το Electronic Stem Generator ιατρική συσκευή, κατά συνέπεια, ούτε η ιατρική συσκευή Facial Applicator.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Οι έγκυες γυναίκες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται Electronic Stem Generator ιατρική συσκευή, κατά συνέπεια, ούτε με την ιατρική συσκευή Facial Applicator.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Η θεραπεία δεν πρέπει να πραγματοποιείται ενώ ο χρήστης είναι συνδεδεμένος με χειρουργικό εξοπλισμό υψηλής συχνότητας. Μπορεί να προκαλέσει προβλήματα με τον διεγερτή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε το Electronic Stem Generator ιατροτεχνολογικό προϊόν στο γειτονικός εξοπλισμού θεραπείας βραχυκυμάτων ή μικροκυμάτων, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ισχύ εξόδου της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε το Electronic Stem Generator ιατρικών συσκευή σε μια εστία μαγειρέματος αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή πάνω ή κοντά σε ανοιχτή φλόγα. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από θερμότητα και θερμές επιφάνειες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή ενώ κοιμάστε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρήση του Electronic Stem Generator ιατρική συσκευή σε συνδυασμό με την οποία χρησιμοποιείτε το Facial Applicator Η ιατρική συσκευή είναι μια συμπληρωματική θεραπεία και δεν αντικαθιστά τη συμβατική θεραπεία. Μην διακόπτετε ή τροποποιείτε τα τρέχοντα πρωτόκολλα θεραπείας που συνιστά ο γιατρός.

 

Συντήρηση του η εφαρμογή προσώπου - Προειδοποιήσεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε την εφαρμογή προσώπου. Μην συνθλίβετε, τρυπάτε, κοντές εξωτερικές επαφές και μην τις πετάτε σε φωτιά ή νερό. Μην εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 550C.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εξετάστε την παρουσία ελαττωμάτων στο καλώδιο σύνδεσης και στα εξαρτήματα. Σε περίπτωση ελαττώματος, μην χρησιμοποιείτε το Facial Applicator μέχρι την αντικατάστασή του.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ και ανταλλακτικά που παρέχονται από την ZIR IMPLANT SRL; Η χρήση άλλων εξαρτημάτων μπορεί να μειώσει την ασφάλεια λειτουργίας του Electronic Stem Generator ιατρική συσκευή σε συνδυασμό με την οποία χρησιμοποιείτε την ιατρική συσκευή Facial Applicator.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση αυτών των συσκευών.

3. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η ιατρική συσκευή Facial Applicator χρησιμοποιείται με Electronic Stem Generator ιατρική συσκευή χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των οδοντικών ασθενειών, όπως:

  •  

Πρόληψη της περιοδοντίτιδας

  •  

Περιοδοντίτιδα

  •  

Καταστροφή οστών

  •  

Μετεγχειρητική και μετεμφυτευτική αποκατάσταση

παρέχοντας πολλαπλασιασμό βλαστικών κυττάρων με τη βοήθεια ηλεκτρομαγνητικού πεδίου.

Ως συμπληρωματικό αποτέλεσμα της θεραπείας με ιατρική συσκευή: Facial Applicator Electronic Stem Generator, σε συνδυασμό με Electronic Stem Generator ιατρική συσκευή, λαμβάνονται πολύ ευνοϊκά καλλυντικά αποτελέσματα.

 

Ενδείξεις για τη χρήση - Προειδοποιήσεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε το Electronic Stem Generator ιατρική συσκευή, κατά συνέπεια, ούτε η ιατρική συσκευή Facial Applicator για οτιδήποτε άλλο εκτός από την προβλεπόμενη χρήση.

  •  

Θεραπεία: το Electronic Stem Generator ιατρική συσκευή, κατά συνέπεια, η ιατρική συσκευή Facial Applicator συνιστάται για καθημερινή χρήση (συνεδρίες 2 ωρών), ανάλογα με τη σοβαρότητα της διαταραχής.

  •  

Η ιατρική συσκευή Facial Applicator προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από ένα άτομο, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες στην ετικέτα. Διαφορετικά μπορεί να εμφανιστεί: ερεθισμός / μόλυνση / μόλυνση του δέρματος.

  •  

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα: Electronic Stem Generator ιατρική συσκευή, κατά συνέπεια, η ιατρική συσκευή Facial Applicator μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με άλλα φάρμακα.

4. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

4.1. Αντενδείξεις

  •  

Μην το χρησιμοποιείτε σε άτομα με επιληψία ή ιστορικό επιληψίας

  •  

Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε άτομα με βηματοδότη

  •  

Μην το χρησιμοποιείτε σε άτομα με ηλεκτρική υπερδραστικότητα

  •  

Μην το χρησιμοποιείτε σε έγκυες γυναίκες

  •  

Μην το χρησιμοποιείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών

  •  

Μην το χρησιμοποιείτε σε άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ

  •  

Μην το χρησιμοποιείτε σε άτομα με αιμορραγίες

  •  

Μην το χρησιμοποιείτε σε άτομα με καρκινικούς όγκους

4.2. Προφυλάξεις

  •  

Η Electronic Stem Generator ιατρική συσκευή, Κατά συνέπεια, ούτε η ιατρική συσκευή του Facial Applicator δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχει δοθεί επίβλεψη από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά του. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή

  •  

Να είστε προσεκτικοί με ψυχωτικά άτομα ή άτομα με ιστορικό ηλεκτροσόκ

  •  

Ο εφαρμοστής προορίζεται για χρήση από ένα άτομο. για αυτό, συμπληρώστε το όνομα του χρήστη στην ετικέτα που επικολλάται στο κουτί προστασίας του Facial Applicator.

4.3. Ανεπιθύμητες παρενέργειες

  •  

Ένα ελαφρύ συναίσθημα αν είσαι ελαφρύς μετά από μια συνεδρία. Λάβετε υπόψη ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στην υγεία του ίδιου του ασθενούς, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση ή η ξαφνική όρθια στάση αφού βρίσκεται σε χαλαρή, ανακλινόμενη θέση κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Εάν αυτό το συναίσθημα αισθάνεται με οποιονδήποτε τρόπο ανώμαλο ή ανησυχητικό, τότε ο ασθενής θα πρέπει να δει τον κύριο ιατρό του

  •  

Ο ασθενής μπορεί να ιδρώσει υπερβολικά, να αναφέρει ναυτία και ζάλη. Εάν συμβεί αυτό, τοποθετήστε απαλά ένα υγρό πανί πάνω από τα μάτια με ελαφριά πίεση, πείτε στον ασθενή να χαλαρώσει βαθιά, και περιμένετε περίπου 5 έως 10 λεπτά για να περάσει η αγγειακή καταιγίδα.

Aσοβαρό συμβάν που συνέβη σε σχέση με το Electronic Stem Generator ιατρικές συσκευές θα πρέπει να αναφέρονται στο ZIR IMPLANT SRL και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή / και ο ασθενής.

5. ΣΥΜΒΟΛΑ

/

Κατασκευαστής

/

Ετος κατασκευής

/

Σημαίνει ότι είναι απολύτως απαραίτητο για τον χρήστη να διαβάσει το εγχειρίδιο χρήστη πριν ξεκινήσει τη χρήση της συσκευής

/

Μην το χρησιμοποιείτε εάν το πακέτο είναι κατεστραμμένο

/

Αναφορά προϊόντος

/

Ο σειριακός αριθμός

 

ανακυκλώσιμες συσκευασίες

 

Το λογότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Επιτρέψτε την επιστροφή για σωστή απόρριψη

 

Θερμικά όρια

/

Όρια υγρασίας

 

Διατηρώ στεγνό

 

Εύθραυστο, Χειριστείτε με προσοχή

 

Αριθμός σήματος CE

(BEUREAU VERITAS κοινοποιεί στον οργανισμό)

   

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ιατρική συσκευή: Applicator προσώπου Electronic Stem GeneratorΤο FAP αποτελείται από:

  1.  

Σπείρα

  1.  

Ένα στρώμα υποαλλεργικής κολλητικής ταινίας. πάνω από το πηνίο

  1.  

Το συγκρότημα που αποτελείται από το πηνίο και την κολλητική ταινία καλύπτεται με υφάσματα (διαφορετικά χρώματα) υφασμένα από πολυεστέρα, πολυαμίδιο και άνθρακα. Αυτό το ύφασμα είναι υποαλλεργικό και έχει αντιμικροβιακή θεραπεία για τη διατήρηση της φρεσκάδας, μειώνοντας την πιθανότητα ανάπτυξης και εξάπλωσης των βακτηρίων. Επίσης, αυτό το ύφασμα είναι υφασμένα από ίνες με μοναδικές διατομές που δημιουργούν μικροδιαύλους. Αυτά τα μικρο-κανάλια μεταφέρουν - ή "φυτίλι" - υγρασία μακριά από το δέρμα. Αυτό το ύφασμα δεν αφήνει χνούδι και απελευθερώνει σχεδόν καθόλου χνούδι ή μολυσματικά σωματίδια που μπορούν να ερεθίσουν το δέρμα και να διεισδύσουν στους πόρους. Η τριβή και το λειαντικό του δέρματος ουσιαστικά εξαλείφονται.

  1.  

Καλώδιο για σύνδεση με Electronic Stem Generator ιατρική συσκευή.

 

Το συγκρότημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παράγει γραμμές πεδίου στην περιοχή των δοντιών σε απόσταση περίπου 14-15 mm (που αντιπροσωπεύει το πάχος του τοιχώματος των μάγουλων). Το μαγνητικό πεδίο διαπερνά το οδοντικό τόξο και επιτρέπει τα κύτταρα πολλαπλασιασμού που ενδιαφέρουν

6.1. Αρχή λειτουργίας

Τα εξωτερικά ημιτονοειδή ηλεκτρομαγνητικά πεδία διεισδύουν στο δέρμα χωρίς αντίσταση και έχουν αναγεννητική επίδραση στον κατεστραμμένο ιστό. Η τρέχουσα γνώση δείχνει ότι αυτά τα μαγνητικά πεδία έχουν ρυθμιστική επίδραση στον μεταβολισμό, την ανάπτυξη των κυττάρων και τη διαφοροποίηση των κυττάρων. Επιπλέον, η ικανότητα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων να ενεργοποιούν την ανταλλαγή μοριακών αγγελιοφόρων, όπως το ασβέστιο, και να βελτιώνει την παροχή οξυγόνου και τη ροή του αίματος στον ιστό, διεγείροντας έτσι τον μεταβολισμό των κυττάρων αποτελεί αντικείμενο συνεχών παγκόσμιων ερευνητικών προγραμμάτων.

Το κελί ως κέντρο επικοινωνίας στο ανθρώπινο σώμα εξαρτάται από την ικανότητά του να χρησιμεύει ως δέκτης των δεδομένων που λαμβάνονται από το περιβάλλον. Τα κελιά είναι ευαίσθητα σε εξωτερικά πεδία, όπως το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Αυτά τα πεδία μεταδίδουν πληροφορίες που τα κύτταρα τα χρησιμοποιούν σε ατομικό επίπεδο για το συντονισμό των φυσιολογικών διεργασιών (WR Adey). Ο φυσικός Herbert Frölich διαπίστωσε ότι τα κύτταρα ταλαντώνονται ή δονούνται σε μια ομάδα, η οποία επιτρέπει τη δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας (ταλαντώσεις Frölich).

Οι πληροφορίες ταξιδεύουν σχεδόν ακαριαία στο ανθρώπινο σώμα μέσω του χωραφιού. Ο Frölich επίσης διαπίστωσε ότι τα ζωντανά κύτταρα που σχηματίζουν κύτταρα του ανθρώπινου σώματος, σχηματίζουν ένα κρυσταλλικό πλέγμα στο οποίο το σώμα γίνεται εξαιρετικά ευαίσθητο σε σήματα που λαμβάνονται από το περιβάλλον.

Η κυτταρική μεμβράνη είναι στην πραγματικότητα ένα λιπιδικό στρώμα που διαχωρίζει τις εσωτερικές δομές του, του σώματος. Υπάρχουν διάφορες συγκεντρώσεις ιόντων, τόσο εντός όσο και εκτός του κυττάρου, όπως Na +, K + και Cl +, το οποίο έχει θετικό ή αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο.

Δύο μεγάλες δυνάμεις καθορίζουν πώς η κίνηση των ιόντων μέσα και έξω από το κύτταρο:

  •  

Χημική δύναμη και

  •  

Ηλεκτρική δύναμη

Δεδομένου ότι το ανθρώπινο σώμα περιέχει μεγάλες ποσότητες νερού, αναμένεται ότι η αλληλεπίδραση με το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο είναι ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας που καθορίζει τις βιολογικές επιπτώσεις.

Πολλές από τις επιδράσεις των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων στα βιολογικά συστήματα είναι αποτέλεσμα μεταφοράς ιόντων από το ένα μέρος στο άλλο. Τα ιόντα προσελκύουν μόρια νερού που συνδέονται με τους διαφορετικούς τρόπους (διαμορφώσεις) και διάφορες δυνάμεις.

Στη βιομηχανία καλλυντικών φαρμάκων, το PEMF χρησιμοποιείται για να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή ινών κολλαγόνου από δερματικούς ινοβλάστες, όχι μέσω θερμικού μηχανισμού και να διεγείρει την αγγειογένεση.

Η θεραπεία των ρυτίδων έχει γίνει όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα για τους δερματολόγους. Το υαλουρονικό οξύ είναι συστατικό της οικογένειας των γλυκοζαμινογλυκανών (GAGS, ουσίες που είναι γνωστές για την ιδιότητά τους να συγκρατούν νερό), που μειώνεται σημαντικά με τη γήρανση και τις ρυτίδες. Μια νέα τεχνική που χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο παλμικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, ηλεκτροδιάσταση, έχει εισαχθεί στη θεραπεία των ρυτίδων που σχετίζονται με τη γήρανση. Η θεραπεία βασίζεται στις αναφερόμενες in vitro επιδράσεις συγκεκριμένων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε καλλιέργειες ινοβλαστών (π.χ. αύξηση της σύνθεσης DNA και στην παραγωγή κολλαγόνου και πιθανώς επίσης του GAGS).

6.2. Κλινικά οφέλη

  •  

Η ηλεκτροθεραπεία ή η επούλωση με ηλεκτρομαγνητικό πεδίο καλύπτει τη μη επεμβατική θεραπεία χωρίς παρενέργειες

  •  

Ηλεκτρομαγνητική αναγέννηση των ούλων ιστών, χωρίς πόνο

  •  

Ειδική άνεση για τον ασθενή

  •  

Εύχρηστος

6.3. Χαρακτηριστικά απόδοσης

Χρήση του Electronic Stem Generator ιατρική συσκευή σε συνδυασμό με το Facial Applicator Η ιατρική συσκευή βοηθά στη μείωση:

  •  

Ο χρόνος θεραπείας και θεραπείας των σχετικών ιατρικών παθήσεων

  •  

Το κόστος της θεραπείας.

Αφού χρησιμοποιήσετε το Electronic Stem Generator ιατρική συσκευή σε συνδυασμό με ιατρική συσκευή Facial Applicator, τόσο για γυναίκες όσο και για άνδρες ασθενείς, ένας ρυθμός αύξησης της κυτταρικής μάζας ταυτοποιήθηκε με μέσο όρο 40% στις προβληματικές περιοχές που εντοπίστηκαν. Μετά τις μετρήσεις, τα αποτελέσματα δείχνουν σημαντική βελτίωση του δέρματος, καθώς και μείωση των ρυτίδων, λόγω της αύξησης της σύνθεσης του DNA και της παραγωγής κολλαγόνου.

7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Το Facial Applicator παρέχεται σε μη αποστειρωμένη κατάσταση.

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένες μέθοδοι για την απολύμανση του προσώπου Applicator μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένη φθορά. Ελέγξτε το απλικατέρ και το καλώδιο σύνδεσης στο Electronic Stem Generator ιατρική συσκευή πριν από τη χρήση, για σημάδια φθοράς.

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιτρέπετε την είσοδο νερού ή απορρυπαντικού στις υποδοχές για τη σύνδεση της εφαρμογής προσώπου Electronic Stem Generator ιατρική συσκευή.

Για να καθαρίσετε τη συσκευή εφαρμογής προσώπου, χρησιμοποιήστε ένα πανί βρεγμένο με σαπουνόνερο, 70% ισοπροπυλική αλκοόλη και 10% χλωρίνη αραιωμένο σε αποσταγμένο νερό, βενζοϊκό βάμμα, Betadine®, φαινολικό μικροβιοκτόνο παράγοντα Matar® (0.5 ουγκιές: 1 γαλλ. Απιονισμένου νερού ) ή χλωρεξιδίνη. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε κανονικά οικιακά απολυμαντικά και μαντηλάκια. Τα Betadine® και Matar® είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

 

8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

8.1. Προετοιμασία για χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε το Electronic Stem Generator ιατρική συσκευή Κατά συνέπεια, η ιατρική συσκευή Facial Applicator, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται τα ακόλουθα:

  •  

Τα καλώδια είναι άθικτα.

  •  

Η θήκη της συσκευής καθαρίστηκε και απολυμάνθηκε σύμφωνα με λεπτομερείς οδηγίες στο σχετικό εγχειρίδιο χρήστη.

  •  

Η εφαρμογή προσώπου συνδέθηκε μέσω βύσματος σύνδεσης στη συσκευή

  •  

Οι μπαταρίες φορτίζονται8.2. Θέση σε λειτουργία του Electronic Stem Generator ιατρική συσκευή

 

  1.  

Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί ON / OFF για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.

Αμέσως μετά την εκκίνηση της συσκευής, στην οθόνη της συσκευής θα εμφανιστεί μια ένδειξη E-Doctor και κάτω από το επίπεδο φόρτισης των φορτιστών, θα εμφανιστεί το μήνυμα ANSA που σημαίνει ότι η εφαρμογή δεν είναι ακόμη συνδεδεμένη στη μονάδα γεννήτριας. Μετά τη σύνδεση του εφαρμογέα στη μονάδα γεννήτριας, το μήνυμα ANSA θα εξαφανιστεί και αυτό δείχνει το γεγονός ότι υπάρχει ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που έχει οριστεί στις προκαθορισμένες παραμέτρους που δίνει ο κατασκευαστής.

 

Από αυτή τη στιγμή και μετά, μπορείτε να δείτε τα ακόλουθα στην οθόνη

 

  •  

Το όνομα E-Doctor

  •  

Ημερομηνία και ώρα

  •  

Πίστωση θεραπείας (προαιρετικό)

  •  

Ώρα της τρέχουσας συνεδρίας

  •  

Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας  1.  

Εφαρμόστε το Applicator προσώπου όπως φαίνεται παρακάτω:

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ "H: \\ 0.8-2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ - MASCA \\ media \\ image20.jpeg »\ * MERGEFORMATINET 

  1.  

Τοποθετήστε το ρύγχος του εξαρτήματος (ANSA) στην ανώτερη πλευρά της συσκευής

 

  1.  

Πατήστε το κουμπί ON / OFF για να ενεργοποιήσετε το Electronic Stem Generator και κρατήστε τη συσκευή ενεργοποιημένη για όλη τη συνεδρία θεραπείας.

Η διάρκεια της οδοντιατρικής θεραπείας είναι προκαθορισμένη για 100 μονάδες χρόνου (ώρες). Κάθε συνεδρία διαρκεί δύο ώρες. Οι συνεδρίες πρέπει να πραγματοποιούνται καθημερινά (ή με μέγιστο διάστημα δύο ημερών μεταξύ των συνεδριών).

  1.  

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας, γυρίστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί ON / OFF. Μετά τη λήξη της συνεδρίας θεραπείας, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή η τρέχουσα περίοδος συνεδρίας είναι 00:00, η ​​συσκευή θα παρέχει ένα ηχητικό σήμα

  1.  

Προετοιμάστε τη συσκευή και τα αξεσουάρ για την επόμενη συνεδρία φορτίζοντας την μπαταρία της συσκευής και καθαρίζοντας τα αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής προσώπου. Μετά τον καθαρισμό του εφαρμογέα προσώπου, φυλάσσεται στην αυτοκόλλητη τσάντα και το κουτί στο οποίο παραδόθηκε.9. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

επιγραφή

Περιγραφή

Τοποθεσία

 

Αναγνωριστική ετικέτα του προσώπου Applicator

Στο πλαίσιο του Facial Applicator

ACN

DCNxxx

Αναγνωριστική ετικέτα του συνδέσμου Facial Applicator

Στο καλώδιο της εφαρμογής προσώπου

10. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Το Facial Applicator αποτελείται από στοιχεία που δεν είναι βιοαποικοδομήσιμα, δεν συνιστάται η εξάλειψή τους στο περιβάλλον.

Η καταστροφή του προσώπου Applicator είναι ασφαλής για τον άνθρωπο, εάν συμμορφώνεται με τη λειτουργία καταστροφής, που φαίνεται παρακάτω

Στο τέλος της διάρκειας ζωής του Facial Applicator, παρακαλούμε πηγαίνετε μαζί του στην ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ίδια η ανακύκλωση γίνεται από εξουσιοδοτημένους οικονομικούς φορείς, όπως απαιτείται από το νόμο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή περιλαμβάνει: πλαστικά, εξαρτήματα που περιέχουν κεραμικές ίνες κ.λπ.