Οδοντική κινητικότητα. Πόσο επικίνδυνο είναι και πώς μπορεί να θεραπευτεί;